Plåtstatyetter av tenn, klassisk inrödningsanläggning för bilar, antik BMW Isetta-300W